Huur betalen

Het huren van een woning bij ons brengt rechten maar ook plichten met zich mee. Eén van die plichten is het maandelijks betalen van de huur.

De huur betaalt u altijd vooraf. Dit betekent dat de huur op de eerste dag van de maand bij ons binnen moet zijn. Bijvoorbeeld de huur van januari betaalt u op of voor 1 januari.

De huur kunt u betalen via een automatische incasso of u mag de huur zelf overmaken op rekeningnummer
NL71 BNGH 0285 1776 21 onder vermelding van uw contractnummer.

Veel gevraagd over Huur betalen

Waarom zit er een verschil in de huurprijs van mijn woning en die van mijn buren?

Algemeen

Vaak krijgen we de vraag: hoe kan het dat mijn buren meer of minder huur betalen dan ons? Dit heeft te maken met verschillende factoren, maar we proberen dit in het kort uit te leggen.

Huurprijsbeleid
Vechtdal Wonen streeft ernaar om 65% van de maximale wettelijke huurprijs te vragen. We noemen dit ook wel de streefhuur. Als woningstichting zijn we ook afhankelijk van de beslissingen die genomen worden in de landelijke politiek. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om huuraanpassingen, maar ook bij woningtoewijzing. 

Op dit moment bepalen we of iemand in aanmerking komt voor een woning op basis van de hoogte van het inkomen en huishoudsamenstelling. Wanneer er twee gezinnen naast elkaar komen wonen, kan het zijn dat de één meer huur moet gaan betalen dan de ander. Daarnaast bepalen we de huurprijs op basis van het aantal WWS-punten (Woningwaarderingsstelsel). Iedere woning krijgt punten voor bijvoorbeeld oppervlakte, isolatie, voorzieningen en WOZ-waarde. Huurders kunnen bij ons toestemming vragen om zelf aanpassingen aan te brengen aan de woning. Wanneer de huurder daarna de woning opzegt en de aanpassing mag blijven, is de woning niet meer gelijk. Dit kan ook een oorzaak zijn van het verschil in huurprijs.

Heeft u hier nog vragen over, neem dan contact met ons op via 0529 - 45 25 88 of via info@vechtdalwonen.nl

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

Algemeen

De huur moet altijd voor de eerste dag van de maand betaald zijn.

Mag ik mijn huur na de eerste dag van de maand overmaken?

Algemeen

Nee, de huur moet altijd voor de eerste dag van de maand betaald zijn.

Ontvang ik elke maand een rekening voor het betalen van de huur?

Algemeen

Wanneer u de huur niet via automatische incasso betaalt, ontvangt u elke maand een brief van ons met daarin het te betalen huurbedrag.

Op welke manier kan ik de huur betalen?

Algemeen

De huur kunt u via een automatische incasso voldoen. Of u mag de huur zelf overmaken op rekeningnummer NL71 BNGH 0285 1776 21 onder vermelding van uw contractnummer.

Ik heb teveel huur betaald. Hoe kan ik dit terug krijgen?

Algemeen

Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen 0529 - 45 25 88. Of u kunt ons een e-mail, info@vechtdalwonen.nl, sturen met het verzoek om teruggave, vermeld hierbij uw naam en adres.

Kan ik mijn huur bij jullie op kantoor betalen?

Algemeen

U kunt de huur bij ons op ons kantoor met de pin betalen. Hiervoor kunt u langskomen. Kijk voor onze openingstijden op https://www.vechtdalwonen.nl/.

Kan ik mijn huur contant betalen?

Algemeen

Nee, het is niet mogelijk om de huur contant te betalen. U kunt de huur wel bij ons op kantoor met de pin betalen. Hiervoor kunt u langskomen. Kijk voor onze openingstijden op https://www.vechtdalwonen.nl/.

Mijn inkomen is gedaald. Kom ik nu in aanmerking voor huurverlaging of huurbevriezing?

Algemeen

U kunt bij ons een aanvraag indienen voor huurverlaging.
Om te kunnen beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt hebben we een aantal gegevens van u nodig, klik hier voor meer informatie.

Moet ik een waarborgsom betalen wanneer ik een woning ga huren?

Algemeen

Nee, u hoeft geen waarborgsom te betalen. U betaalt alleen de eerste verhuurnota, voordat u de sleutels van uw woning ontvangt.