Huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2024. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Misschien heeft u recht op huurtoeslag

Let op, de huurtoeslaggrenzen zijn aangepast.
Ook al had u vorig jaar geen recht op huurtoeslag, het kan zijn dat dat dit jaar wel het geval is! Of u recht heeft op huurtoeslag hangt af van uw inkomen en de huurprijs. Ook telt uw leeftijd, uw eigen vermogen en de samenstelling van het huishouden mee. Op www.toeslagen.nl kunt u een proefberekening maken. Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer uw huurprijs omhoog gaat, kan dat betekenen dat uw huurtoeslag ook omhoog gaat.
In dit rekenvoorbeeld laten we u zien dat de netto huur daardoor maar licht stijgt.

 

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de huurverhoging?
Dan kunt u via dit formulier bezwaar maken. Dat moet u doen vóór 1 juli 2024.

In de volgende gevallen kunt u bezwaar maken tegen huurverhoging:

  • De huurverhoging is hoger dan 5,8%
  • Er staan fouten in de brief. Bijvoorbeeld een verkeerde huurprijs.
  • Wij hebben de brief met de huuraanpassing te laat verstuurd.
  • Door de huurverhoging wordt uw huur hoger dan de maximale huur die mag worden gevraagd
  • Uw huurprijs is tijdelijk verlaagd vanwege ernstige onderhoudsgebreken of dit verzoek is nog in behandeling.
         

Huurverlaging

Als u een laag inkomen heeft dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor huurverlaging:

  • Huurt u vanaf 1 maart 2023 (of eerder) uw huidige huurwoning of woonwagen van Vechtdal Wonen?
  • Heeft u in 2023 nog geen huurverlaging gekregen?
  • Is uw kale huurprijs hoger dan € 577,91?

Ja? Dan kunt u tot en met 30 december 2024 om huurverlaging vragen
Wij verlagen dan uw huur naar € 577,91 per maand. 

Wat moet ik doen?
U moet de huurverlaging zélf aanvragen via dit formulier.
Ook moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was.

In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijke bruto inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan:

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 12.420,00

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 13.215,00

Huishouden van 2 of meer personen, die allemaal geen AOW krijgen

€ 16.185,00

Huishouden van 2 of meer personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 17.575,00

 

Veel gevraagd over Huuraanpassing

Waarom verhogen jullie de huur?

Algemeen

Ieder jaar wordt op 1 juli de huur van uw woning aangepast. De overheid geeft hiervoor de richtlijnen. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken. 

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Alleen wanneer u zelf de huur overmaakt. Als u de huur betaalt via een automatische incasso, passen wij het bedrag aan.

Mijn huur is door de huuraanpassing boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Wanneer u al huurtoeslag ontvangt, houdt u het recht op huurtoeslag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst 0800-0543

Moet ik na de jaarlijkse huuraanpassing zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

Wij geven de huuraanpassing door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw huurtoeslag pas aan na de definitieve berekening. Wel raden wij u aan om te controleren of dit goed is verwerkt bij de Belastingdienst.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huuraanpassing. Kan ik bezwaar maken?

Algemeen

Als u het niet eens bent met de voorgestelde huuraanpassing, dan kunt u een bezwaar bij ons indienen vóór 1 juli 2024. 
Op onze website staan een aantal redenen waarom u bezwaar zou kunnen maken. 

Klik hier om direct naar de pagina te gaan om bezwaar te maken.