Verrijk je wijk!

Heb jij een leuk idee voor de buurt? Verrijk je wijk!

Een woning is nog fijner, als de omgeving fijn is. Een buurt waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, het contact onderling goed is en de omgeving gezond is. Kortom, een leefbare wijk! En dat stimuleren wij graag. Daarom helpen we onze huurders om de leefbaarheid van de woonomgeving te verbeteren.

Huurders met leuke ideeën om de wijk veiliger, socialer, mooier of schoner te maken kunnen een financiële bijdrage aanvragen tot 2.500 euro om die ideeën uit te voeren. Met deze buurtbijdrage verrijk je je wijk!

Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van tuingereedschap voor de buurt. Of een picknickbank op het pleintje om de hoek. Of een geveltuin vol bloemen en planten om de buurt op te vrolijken!

Alle ideeën die de leefbaarheid van jullie woonomgeving verbeteren zijn welkom.

Heb je een goed idee?
Vul het aanvraagformulier in en we nemen binnen twee weken contact op!

Voorbeelden Verrijk je Wijk

Plaats: Norden-Hazenbos in Hardenberg
Wat: Tien moestuinbakken (inclusief startpakket)
Doel: Meer verbinding en ontmoeting in de buurt

Plaats: Parkweg in Hardenberg
Wat: Bloembakken en schuifbordjes (Morgen/Nacht)
Doel: Opfleuren van de galerij en sociale controle

Plaats: Pinksterbloemstraat in Ommen
Wat: Tuinbanken, tafels en krukken
Doel: Meer verbinding en ontmoeting in de buurt

Veel gevraagd over Verrijk je wijk!

Aan welke voorwaarden moet mijn idee voor Verrijk je wijk voldoen?

Algemeen

Uw idee moet aan de volgende voorwaarden voldoen:


- Het gaat om een duurzaam idee, van en voor huurders van Vechtdal Wonen;
- Het idee draagt bij aan de woonomgeving en de verbinding tussen bewoners;
- Het idee wordt gesteund door bewoners in de wijk, buurt, complex en/of straat;
- Het gaat om een particulier initiatief zonder winstoogmerk, politiek of religieus 
   karakter en is niet tegenstrijdig met de doelen van Vechtdal Wonen;
- Aanvragen moeten voldoen aan het Verrijk je wijk reglement van Vechtdal Wonen.

Kan iemand mij helpen bij het invullen van het aanvraagformulier van Verrijk je wijk?

Algemeen

Probeer het formulier eerst zelf in te vullen. Eventueel kunt u dit samen met één van uw buren te doen waarmee u dit aanvraagt. Komt u er toch niet uit? Neem dan contact met onze wijkconsulent leefbaarheid op via 0529 - 45 25 88. Zij denkt graag met u mee.

Ik heb een aanvraagformulier voor Verrijk je wijk ingediend. Wanneer hoor ik meer?

Algemeen

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door ons. Binnen twee weken nemen wij contact met u op over de status van uw aanvraag.

Mogen we het idee voor Verrijk je wijk zelf uitvoeren?

Algemeen

Dit hangt af van wat u wilt uitvoeren. In overleg met u stemmen wij dit af.

Wanneer krijg ik geen bijdrage van Verrijk je wijk?

Algemeen

U krijgt geen bijdrage in de volgende situaties:

- Uw idee is al uitgevoerd en u dient achteraf een aanvraag bij ons in;
- Ideeën om een individuele situatie te verbeteren;
- Actviteiten uitsluitend gericht op eet- en drinkactiviteiten;
- Het idee wordt al gefinancierd met reguliere middelen vanuit Vechtdal Wonen of de gemeente.