Overlast

Wanneer overlast uw woonplezier verstoort, is het tijd om er wat aan te doen. Vaak heeft een gesprek met de veroorzaker het meeste effect. Is dit niet het geval? Dan kunnen wij u misschien helpen.
 
Er is sprake van overlast als iemands gedrag het woongenot van één of meerdere omwonenden ernstig verstoort. Dat is het geval als:

  • het regelmatig voorkomt;
  • het ernstig is;
  • het ergernis of hinder oplevert;
  • het verwijtbaar is (de veroorzaker kan het voorkomen).

Veel gevraagd over Overlast

Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat kan ik doen?

Algemeen

Ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Geef bij ze aan waar u last van heeft. Wordt het niet beter? Dan kunt u het bij ons melden via het formulier overlast melden. Het is van belang dat u deze overlast schriftelijk bij ons meldt. 

Heeft u geluidsoverlast? Dan kunt u dit ook melden bij de politie. Zij kunnen de geluidsoverlast constateren en indien nodig maatregelen treffen, zoals het verstrekken van een gele of rode kaart.

Wat doen jullie nadat ik overlast heb gemeld?

Algemeen

We nemen eerst contact met u op. We bespreken de melding en overleggen wat hieraan gedaan kan worden. Ook willen we weten wat u tot nu toe zelf al heeft gedaan.

Ik woon in een koopwoning en ik ervaar overlast van een huurder van jullie. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Ja dat kan. Maar ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Geef bij ze aan waar u last van heeft. Wordt het niet beter? Dan kunt u het bij ons melden via het formulier overlast melden. Het is van belang dat u deze overlast schriftelijk bij ons meldt. 

Heeft u geluidsoverlast? Dan kunt u dit ook melden bij de politie. Zij kunnen de geluidsoverlast constateren en indien nodig maatregelen treffen, zoals het verstrekken van een gele of rode kaart.

Ik woon in een huurwoning van jullie en ik ervaar overlast van mijn buren in een koopwoning. Kan ik de overlast bij jullie melden?

Algemeen

Ja, dat kan. Maar ga eerst zelf in gesprek met uw buren. Geef bij ze aan waar u last van heeft. Wordt het niet beter? Dan kunt u het bij ons melden via het formulier overlast melden. Het is van belang dat u de overlast altijd schriftelijk meldt.

Heeft u geluidsoverlast? Dan kunt u dit ook melden bij de politie. Zij kunnen de geluidsoverlast constateren en indien nodig maatregelen treffen, zoals het verstrekken van een gele of rode kaart.

Ik maak me zorgen om één van mijn buurtbewoners. Kan ik dit bij jullie melden?

Algemeen

Ja, u kunt deze zorgen bij ons melden via 0529 - 45 25 88 of via info@vechtdalwonen.nl. Afhankelijk van de aard van uw zorgen kunt u het ook melden bij één van de volgende organisaties:

- de politie via 0900-8844
- Samen Doen team van de gemeente
- team VIA
- Veilig Thuis.

Ik heb de geluidsoverlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Wij gaan proberen om u te helpen. U kunt de overlast bij ons melden via het formulier overlast melden. Daarnaast kunt u bij extreme geluidsoverlast ook contact opnemen met de politie.

Mag ik overlast anoniem melden?

Algemeen

Nee, anonieme meldingen nemen we niet in behandeling.

Wat is buurtbemiddeling?

Algemeen

Een bemiddelaar probeert twee of soms meerdere buren met elkaar in gesprek te brengen, als dit zelf niet meer lukt. 

Hoe kom ik in contact met buurtbemiddeling?

Algemeen

Dit is afhankelijk van de gemeente waar u woont. Informeer bij uw gemeente hoe u in contact kunt komen.

Wat doet buurtbemiddeling bij overlast?

Algemeen

Zij voeren gesprekken met beide buren, die overlast van elkaar ervaren en daar zelf niet (meer) uitkomen. Beide partijen krijgen de gelegenheid om hun verhaal te vertellen en wensen te benoemen. Uiteindelijk gaan de buren zelf oplossingen zoeken, waar beide achter staan.

Ben ik verplicht om mee te werken aan buurtbemiddeling?

Algemeen

Nee, u bent niet verplicht om aan buurtbemiddeling mee te werken.

Is het toegestaan om een hennepplantage in mijn woning te hebben?

Algemeen

Nee, het is niet toegestaan om een hennepplantage in uw huurwoning te hebben. Mocht dit in uw woning worden aangetroffen, dan leidt dit tot het ontbinden van de huurovereenkomst. 

Ik denk dat er een hennepplantage in een woning in mijn buurt zit. Wat kan ik doen?

Algemeen

Wanneer u een vermoeden heeft van een hennepplantage kunt u dit melden bij de politie. Dit kan ook via meld misdaad anoniem.

Wat gebeurt er als jullie drugshandel ontdekken in een woning?

Algemeen

Wanneer de politie ontdekt dat er drugs gehandeld wordt in een woning, geven zij dit aan ons door. Dit kan gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. Een huurder kan hierdoor de woning verliezen.

Er zit graffiti op de muren van mijn woning of woongebouw. Waar kan ik dat melden?

Algemeen

U kunt dit melden bij de politie en aangifte doen. Het gaat dan om vernieling van ons bezit. Wij kunnen ervoor zorgen dat het weer schoongemaakt wordt.

Mijn buren ervaren overlast van mij, wat kan ik doen?

Algemeen

Wanneer uw buren dit bij u aangeven, ga dan eerst met uw buren in gesprek. Mogelijk kunt u afspraken met elkaar maken en komt u er samen uit. Lukt dit niet? Dan is misschien buurtbemiddeling een mogelijkheid. 

Mijn buren wonen al een lange tijd niet in hun woning. Kan ik hier melding van maken?

Algemeen

Ja, dit mag u bij ons melden. Neem hiervoor contact met ons op via 0529 - 45 25 88 of stuur een mail naar info@vechtdalwonen.nl.