50 Flexwoningen Ommen

Sportlaan Ommen

Er zijn flinke wachtlijsten voor mensen die op zoek zijn naar een huurwoning, ook in de gemeente Ommen. Vooral voor de mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning is het op dit moment vrijwel onmogelijk om een woning te vinden. We dringen deze wachttijden terug door meer woningen te bouwen. Maar dit kost tijd. 

Met de bouw van 50 flexwoningen (huurwoningen) kunnen we mensen die dat dringend nodig hebben een woning bieden. En daarmee ook de wachtlijst voor mensen die een woning zoeken verkorten. Het gaat om tijdelijke woningen voor de duur van 10 jaar, met een mogelijke verlenging van 5 jaar.

Wij zijn op dit moment bezig met voorbereidende werkzaamheden op de locatie.

Meer informatie

Toekomstige bewoners

De flexwoningen aan de Sportlaan zijn specifiek bedoeld voor drie doelgroepen:
- Starters die nu geen kans krijgen op de woningmarkt.
- Mensen die vanuit hun persoonlijke situatie dringend een woning nodig hebben.
- En voor mensen die in Nederland aan hun toekomst bouwen.

We zorgen voor een goede mix van deze doelgroepen
Met de komst van de flexwoningen hopen we ook weer meer ruimte te creëren voor doorstroom in reguliere huurwoningen.

De groep woningzoekenden in Ommen groeit en de slagingskans op een woning neemt af
Lees hieronder de feiten en cijfers

Feiten en cijfers

Definitief ontwerpplan

Het definitieve ontwerpplan is klaar. Deze is tot stand gekomen op basis van gesprekken met omwonenden en sportverenigingen en uitgevoerde onderzoeken. Het definitieve ontwerpplan is hieronder te downloaden.

De omgevingsvergunning is verleend
Wij zijn gestart met de voorbereidende werkzaamheden op locatie.

Bekijk hier het ontwerpplan

Toewijzing

Omdat de flexwoningen bedoeld zijn voor drie doelgroepen, zijn we op dit moment aan het onderzoeken hoe we de toewijzing het beste kunnen organiseren.  Zo bieden we echt plek voor die mensen die woningnood hebben en vanuit hier straks door kunnen naar een huis dat bij hen past.

Planning

We verwachten dat de voorbereidende werkzaamheden tot het einde van het jaar duren en dat we begin 2025 de woningen kunnen plaatsen.

Interesse?

Aanmelden is nog niet mogelijk.
De verwachting is dat we begin 2025 de eerste woning kunnen plaatsen.

Wilt u op de hoogte gehouden worden?
Via dit formulier kunt u alvast uw interesse kenbaar maken.
Zodra wij meer informatie hebben over de planning dan hoort u dat van ons.