ANBI

Vechtdal Wonen heeft de ANBI-status. Dit betekent dat wij door de Belastingdienst zijn aangewezen als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Corporaties zetten zich direct en nagenoeg geheel in voor het algemeen belang: voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huursector (de volkshuisvesting).

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u op de website van de Belastingdienst.