De Huurdersorganisatie

Onze Huurdersorganisatie Vechtdal (HOV) behartigt de belangen van huurders én toekomstige huurders. Het is een neutrale organisatie waarbij álle huurders binnen ons gebied zich welkom mogen en kunnen voelen. 

Veel gevraagd over De huurdersorganisatie

Wat is een huurdersorganisatie?

Algemeen

Een huurdersorganisatie is een afvaardiging van huurders, die de belangen van alle huurders vertegenwoordigt. In feite houdt de huurdersorganisatie zich bezig met alles waar de woningstichting zich ook mee bezig houdt, alleen dan vanuit het perspectief van de huurder. Zo zijn de jaarlijkse huuraanpassing, onderhoudsprojecten en de prestatieafspraken belangrijke onderwerpen van overleg.

Wat doet een huurdersorganisatie?

Algemeen

Een huurdersorganisatie heeft informatierecht, overlegrecht, adviesrecht en agenderingsrecht.

Informatierecht

De huurdersorganisatie heeft het recht om informatie van Vechtdal Wonen te ontvangen over: 

  • plannen voor het slopen van woningen;
  • het onderhoud van woningen;
  • de huurprijzen.

Overlegrecht

De huurdersorganisatie heeft een overlegrecht. Dit betekent dat ze in bepaalde situaties Vechtdal Wonen kan vragen voor overleg. Dit overleg kan op verschillende manieren plaatsvinden:

  • Jaarlijks: Vechtdal Wonen moet minimaal 1 keer per jaar overleggen met de huurdersorganisatie.
  • Op verzoek: de huurdersorganisatie kan Vechtdal Wonen vragen om te overleggen. Dit overleg gaat over de informatie die Vechtdal Wonen heeft gegeven op grond van het informatierecht.
  • Bij beleidswijzigingen: Vechtdal Wonen moet met de huurdersorganisatie overleggen als zij het beleid of het beheer wil veranderen.

Adviesrecht

De huurdersorganisatie heeft het adviesrecht. Dit betekent dat zij Vechtdal Wonen een schriftelijk advies mag geven over haar voorgenomen beleid. Het advies moet als volgt verlopen:

  • Vechtdal Wonen geeft haar huurders schriftelijke informatie over haar beleid.
  • Vechtdal Wonen overlegt hierover met de huurdersorganisatie.
  • De huurdersorganisatie krijgt ten minste zes weken de tijd om schriftelijk advies uit te brengen. 
  • Vechtdal Wonen voert haar plannen niet uit voordat de huurdersorganisatie dit advies heeft kunnen uitbrengen. Wil Vechtdal Wonen afwijken van het advies? Dan moet zij dit binnen twee weken schriftelijk melden aan de huurdersorganisatie waarom zij het advies geheel of gedeeltelijk niet opvolgt.

Agenderingsrecht

De huurdersorganisatie heeft agenderingsrecht. Dit is het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Hoe kom ik in contact met de huurdersorganisatie?

Algemeen

De website van de huurderorganisatie is www.ho-vechtdal.nl

Kan ik me aanmelden als lid van de huurdersorganisatie?

Algemeen

De huurdersorganisatie is altijd op zoek naar nieuwe sympathisanten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.ho-vechtdal.nl.

Kan ik me aanmelden als bestuurslid van de huurdersorganisatie?

Algemeen

De huurdersorganisatie is altijd op zoek naar nieuwe sympathisanten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.ho-vechtdal.nl

Hoe vaak overlegt een huurdersorganisatie met jullie?

Algemeen

De overleggen tussen de huurdersorganisatie en Vechtdal Wonen vindt regelmatig plaats. Waar nodig komen hier op thema nog overleggen bij.