Belangrijke berichten

We sluiten aan bij de Woningzoeker

Vanaf vandaag staat het woningaanbod van Vechtdal Wonen op www.deWoningzoeker.nl. Hier staan alle sociale huurwoningen, koopwoningen, garages en vrije-sector woningen van in totaal 8 woningcorporaties in West-Overijssel.

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief. Hierin staat wat uw nieuwe huurprijs wordt. Heeft u geen brief over de huurverhoging ontvangen? U komt dan waarschijnlijk in aanmerking voor een huurverlaging. U ontvangt hierover later bericht.

Wij stoppen met acceptgiro's

Vanaf 1 december 2022 stoppen wij met het versturen van acceptgirokaarten. Dit doen wij omdat deze in de loop van 2023 niet meer beschikbaar zijn als geldig betaalmiddel. U kunt vanaf dat moment alleen nog betalen via een automatische incasso of u maakt de huur zelf naar ons over.

Rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van uw woning verplicht. De meeste huurwoningen van ons voldoen hieraan. Samen met onze partners zijn we bezig om bij de laatste woningen, waar dit nog niet het geval is, ook op elke verdieping rookmelders te plaatsen.