Belangrijke berichten

Geef uw e-mailadres door

Vanaf juni sturen we onze huurders belangrijke berichten niet meer per post, maar via e-mail.
Zoals de huurnota, eindafrekening en de afrekening van de servicekosten.
In deze e-mail zit een handige betaallink waarmee u snel en gemakkelijk kunt betalen.

EKF 20200901 0248

Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om slecht gedrag van de verhuurder, zoals woondiscriminatie, slecht onderhoud van de woning, een onredelijke huurprijs of servicekosten tegen te gaan.

EKF 20220510 0421

Jaarlijkse huuraanpassing

Ieder jaar passen we per 1 juli de huurprijs aan. U krijgt daarover vóór 1 mei een brief.
In de brief staat wat de nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2024. Deze huuraanpassing is nodig om investeringen in woningen, nieuwbouw en leefbaarheid mogelijk te maken.

Brievenbus

Enquête thuiswonende jongeren gemeente Hardenberg

Hoe wil jij graag wonen? We vinden het belangrijk dat jongeren met plezier in de gemeente Hardenberg kunnen (blijven) wonen. En dat het woningaanbod past bij wat zij zoeken. Daarom onderzoekt de gemeente Hardenberg samen met ons hoe jongeren willen w...
Enquete Gemeente Hardenberg V2

Wateroverlast in kelders en kruipruimtes

Op dit moment staat het grondwater erg hoog. De grond is verzadigd, dus het water zakt niet meer weg. Het water bereikt inmiddels ook onze kelders en kruipruimtes. Ook worden er veel lekkages gemeld door verstopte dakgoten en regenpijpen. Op veel pla...
Wateroverlast Afkoppeling Riolstelsel

Woonduur vervalt vanaf januari 2029

Sinds kort zijn wij aangesloten bij De Woningzoeker. Dit is een website waarop 8 woningcorporaties hun beschikbare woningen aanbieden. Reageren op woningen blijft hetzelfde alleen vervalt het gebruik van de ‘woonduur’ vanaf januari 2029.

Afbeelding De Woningzoeker

We sluiten aan bij de Woningzoeker

Vanaf vandaag staat het woningaanbod van Vechtdal Wonen op www.deWoningzoeker.nl. Hier staan alle sociale huurwoningen, koopwoningen, garages en vrije-sector woningen van in totaal 8 woningcorporaties in West-Overijssel.

De Woningzoeker

Wij stoppen met acceptgiro's

Vanaf 1 december 2022 stoppen wij met het versturen van acceptgirokaarten. Dit doen wij omdat deze in de loop van 2023 niet meer beschikbaar zijn als geldig betaalmiddel. U kunt vanaf dat moment alleen nog betalen via een automatische incasso of u maakt de huur zelf naar ons over.

Acceptgiroopretour ANP 1100 400 425X240

Rookmelders

Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van uw woning verplicht. De meeste huurwoningen van ons voldoen hieraan. Samen met onze partners zijn we bezig om bij de laatste woningen, waar dit nog niet het geval is, ook op elke verdieping rookmelders te plaatsen.

EKF 20210614 0276