Wet goed verhuurderschap

Betere bescherming voor huurders met de Wet goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet geeft gemeenten meer mogelijkheden om slecht gedrag van de verhuurder, zoals woondiscriminatie, slecht onderhoud van de woning, een onredelijke huurprijs of servicekosten tegen te gaan.

Uw rechten en plichten bij de huur van een woning

Wanneer u een woning van ons huurt heeft u huurovereenkomst ondertekent. Hier horen ook Algemene Huurvoorwaarden bij. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning.

In het kort zijn dit uw rechten en plichten:

  • U moet in de gehuurde woning wonen en het alleen als woning gebruiken
  • Wij mogen uw woning niet betreden zonder uw toestemming, tenzij er een noodsituatie is
  • Wij repareren gebreken aan uw woning, behalve bij uitzonderingen
  • U moet zelf dingen onderhouden die u zelf aan de woning heeft toegevoegd
  • Klachten kunt u doorgeven aan ons of aan de Klachtenadviescommissie
  • Uw huurprijs mag niet hoger zijn dan de maximaal redelijke huurprijs
  • Jaarlijks stelt de overheid vast met hoeveel procent de huur mag worden verhoogd

Deze rechten en plichten zijn uitgebreid te vinden in dit document

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Klachten kunt u aan ons doorgeven. Als uw klacht niet goed wordt opgelost, dan kunt u ook terecht bij een onafhankelijke Klachtencommissie. Kijk voor meer informatie op onze website.


U kunt ook terecht bij uw gemeente

Elke gemeente heeft hiervoor een speciaal meldpunt. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente. In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter.

Meer informatie over de Wet goed verhuurderschap?

Kijk op de website van Vechtdal Wonen voor een uitgebreide uitleg, of ga naar www.Rijksoverheid.nl