Commissaris Vechtdal Wonen treedt terug

De omstandigheden op de woningmarkt zijn de afgelopen periode sterk veranderd door o.a. de toenemende woningnood. Onderzoeken brengen aan het licht dat privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van corporaties meer aandacht vragen.

De kans op (schijn van) belangenverstrengeling ligt op de loer. De beoordeling hiervan is niet zo eenvoudig en leidt vaak tot discussie over de precieze grenzen van wat acceptabel is. Zo vinden er voortdurend ontwikkelingen plaats die deze beoordeling beïnvloeden, zoals veranderingen op de woningmarkt en de activiteiten van corporaties in het middenhuursegment.

Aedes, VTW en Aw zijn in gesprek om de Governancecode op dit gebied aan te scherpen. Uit de eerste gesprekken is al naar voren gekomen dat het bezit van huurwoningen in het werkgebied van de corporatie niet wenselijk is. Dit laatste is het geval bij een van onze commissarissen, de heer Den Bakker.

De Raad van Commissarissen heeft nadrukkelijk over de casuïstiek gesproken
Hierop heeft de heer Den Bakker, in het belang van Vechtdal Wonen, besloten per direct terug te treden als lid van de RvC. Dit om alle schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan en iedere twijfel hierover weg te nemen. ''Vechtdal Wonen bedankt Den Bakker voor zijn inzet en toewijding in de ruim 5 jaar dat hij commissaris is geweest bij onze corporatie. Ook is Vechtdal Wonen Den Bakker erkentelijk dat hij in de onderhavige kwestie het belang van Vechtdal Wonen heeft laten prevaleren boven zijn eigen belang.''

Op de website van Aedes kunt u meer lezen over dit onderwerp:
https://aedes.nl/governance-en-integriteit/aedes-commerciele-prive-woningverhuur-bestuurders-en-commissarissen

Bij vragen over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Aukje Dijkstra via 06 248 80842.