Eerste steen officieel gelegd voor 15 hofwoningen Haven Oost

Het nieuwbouwproject Haven Oost in Ommen heeft een belangrijke mijlpaal bereikt met de feestelijke legging van de eerste steen. Dit project, dat bestaat uit 4 jongerenwoningen, 11 seniorenwoningen en een gezamenlijke ontmoetingsruimte, vordert snel en wordt naar verwachting in het najaar van 2024 afgerond.

De feestelijke handeling werd bijgewoond door de toekomstige bewoners, bouwers, medewerkers van woningcorporatie Vechtdal Wonen en vertegenwoordigers van de gemeente Ommen. Martijn Rink, directeur-bestuurder van Vechtdal Wonen, sprak lovend over het project: "Vandaag leggen we de eerste steen van een bijzonder nieuwbouwproject, een project dat niet alleen woningen bouwt, maar ook een gemeenschap creëert".

Wonen, leven en ontmoeten

Wat Haven Oost bijzonder maakt, is de focus op het samenbrengen van jong en oud. "We bouwen hier een echte community," aldus Rink. "Door de toevoeging van een gezamenlijke ontmoetingsruimte krijgen bewoners de kans om elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen een fijne gemeenschap op te bouwen. Het is een fantastische toevoeging aan het huidige woningaanbod van Ommen." De verbinding tussen de nieuwe bewoners ontstond al meteen na het leggen van de eerste steen. Nieuwe buren maakten leuk contact en zien uit naar het moment dat ze de sleutels overhandigd krijgen.

Volgens projectontwikkelaar Cris Zijlmans is niet alleen de mix van bewoners bijzonder. ‘’Het plan zet vooral ook in op versterking van de natuur door het vele groen, grasdaken en de voorzieningen voor insecten en vogels”

Grote belangstelling voor deze woningen

De belangstelling voor het project was overweldigend. Er waren maar liefst 84 aanmeldingen voor de 4 jongerenwoningen en meer dan 200 voor de 11 seniorenwoningen. Dit onderstreept de grote behoefte aan woningen waar het gemeenschapsgevoel centraal staat. Voorafgaand aan de toewijzing zijn er motivatiegesprekken gehouden met de jongere woningzoekenden. Uit deze gesprekken bleek dat zij zichzelf vooral zien als goede buren die naar elkaar omkijken, helpen waar nodig, en bereid zijn samen activiteiten te organiseren en deel te nemen in een bewonerscommissie.

Het project is ontwikkeld in samenwerking met Le Clercq Projectontwikkeling en wordt gerealiseerd door Nikkels bouwbedrijf uit Twello. Het maakt deel uit van 'Thuis in Haven Oost'.